Voor de meest recente informatie, o.a. covid-testen REIZEN:

 https://hak-panacea.be 


Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met:

- minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn in de borstkas, plots reuk- en/of smaakverlies

OF

- minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid ; plotse val zonder duidelijke oorzaak ;

OF

- verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…).